strona główna

Dom na sprzedaż cena 700.000 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym i dwoma garażami. Powierzchnia użytkowa 191 m2. Powierzchnia działki 900 m2. Ilość pomieszczeń: 1) na parterze: salon, kuchnia, łazienka, przedpokój z garderobą, dwa pomieszczenia gospodarcze, dwa garaże; 2) na piętrze: 3 pokoje, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie/podgrzewana woda: olej opałowy lub gaz ziemny. W łazienkach, przedpokoju na dole oraz w kuchni ogrzewanie podłogowe, pozostała cześć domu posiada grzejniki. Wewnątrz w salonie znajduje się nowoczesny kominek który doskonale nie tylko ogrzewa domek w chłodniejsze dni ale sprawia, ze kolacja smakuje lepiej :):)
www.domciele.pl

Ubezpieczenia Biznesu

NASZ DORADCA WYBIERZE OFERTĘ NAJLEPIEJ DOPASOWANĄ DO TWOICH POTRZEB.

Co to jest ubezpieczenie biznesu/firmy?

Każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, musi zdawać sobie z tego sprawę, że poza potencjalnymi zyskami, które można osiągnąć dzięki własnej firmie, narażamy się także na dość znaczne ryzyko. Ryzyko to wiązać się może praktycznie ze wszystkim w firmie. Przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć tak naprawdę niczego. Może mu się przydarzyć dosłownie wszystko. Przedsiębiorca narażony jest na bardzo wiele sytuacji, w związku z którymi może ponieść straty. Po pierwsze są to straty, które mogą wywołać zdarzenia takie jak kradzież, włamanie, itp. Ale mogą to być także straty, które wiążą się w żywiołami natury. Naszej firmie zagrażać może pożar, powódź, uderzenie pioruna czy też huragan. Takich zagrożeń jest naprawdę wiele. Na szczęście możemy się zabezpieczyć przed ryzykiem ich wystąpienia. By to zrobić należy zawrzeć umowę ubezpieczenia z wybranym przez nas Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Po zawarciu takiej umowy możemy zyskać ochronę ubezpieczeniową. Dzięki takiej umowie będziemy mieli gwarancję ze strony naszego Ubezpieczyciela, że w razie wystąpienia nieszczęścia, które opisaliśmy w umowie- wypłacone zostanie nam odszkodowanie.

Na co jednak należy zwrócić uwagę, zanim wybierze się odpowiedni wariant ubezpieczenia? Cóż, zasadniczo trzeba wziąć pod uwagę czynniki takie jak rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj ubezpieczenia, które chcemy wykupić (czyli przed czym dokładnie będzie nas ono zabezpieczało itp.), ogólne warunki, jakie proponuje nam Towarzystwo Ubezpieczeniowe, wysokość sumy ubezpieczenia a także - wysokość składki, którą nam przyjdzie opłacać.
Co ważne- ubezpieczać należy się wyłącznie przed tymi zagrożeniami, które realnie nam zagrażają. Głupotą byłoby bowiem zabezpieczać się przeciwko pożarowi czy innym zagrożeniom, które mogą dotknąć siedzibę naszej firmy w momencie, kiedy faktycznie jej nie posiadamy. Tak więc jeśli chcemy ubezpieczyć nasza firmę- zróbmy to, ale najpierw realnie podejdźmy do grożących nam ryzyk.

 Warianty ubezpieczenia firmy:

OC z tytułu prowadzonej działalności.
Takie ubezpieczenie ma zastosowanie szczególnie wtedy, kiedy do powstania szkody dojdzie z naszej winy i będziemy musieli komuś tą szkodę zrekompensować. Jeśli posiadamy takie ubezpieczenie, to Ubezpieczony będzie zobligowany do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, która została wyrządzona osobie trzeciej, ale nie będzie musiał tego dokonywać "z własnej kieszeni", tylko pomoże mu w tym jego Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Przedmiotem takie ubezpieczenia może być także odpowiedzialność kontraktowa. Ma ona miejsce wówczas, kiedy to za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi lub jej niewykonania, przyjdzie nam po prostu zapłacić. 


Ubezpieczenie od utraty zysku.
Ten wariant ubezpieczenia zapewnia nam ochronę na wypadek różnorodnych, określonych w umowie, zdarzeń losowych. Taka ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zyski, jakie mógłby uzyskać ubezpieczony przedsiębiorca, jeśli coś nie stanęłoby mu na drodze. Tym "czymś" jest właśnie określone zdarzenie losowe, które sprawiło, że normalnie nie mogliśmy wykonywać naszej pracy. 


Ubezpieczenie mienia firmy.
Zasadniczo każdy przedsiębiorca powinien je posiadać. To bardzo ciekawy wariant. W jego ramach każdy właściciel może wykupić sobie ubezpieczenie od określonego ryzyka. Takie ubezpieczenie może zatem dotyczyć na przykład ryzyka wystąpienia ognia i innych zdarzeń losowych. Wówczas ubezpieczenie to chroni mienie przedsiębiorcy przed wszelkimi skutkami zarówno ognia, jak także pioruna. Chroni także przed wybuchem i upadkiem statku powietrznego. Ponadto zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, takie jak chociażby powódź, huragan, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu lądowego w przedmiot objęty ubezpieczeniem, grad, czy też różnorodne następstwa szkód wodociągowych. Ponadto ubezpieczenie mienia może zabezpieczyć nas na wypadek kradzieży z włamaniem czy też na wypadek rabunku. Istnieje możliwość rozszerzenia tego zakresu ubezpieczenia także o ryzyko wystąpienia aktów wandalizmu. Istnieje szereg innych rodzajów ubezpieczeń dla Przedsiębiorców indywidualnie dobieranych w zależności od rodzaju wykonywanej działalności i istniejących zagrożeń.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę właścicielowi i/lub użytkownikowi elektronicznych urządzeń w przypadku szkód, powstałych z przyczyn zewnętrznych lub wewnętrznych.

Ubezpieczenie flot samochodowych.
Ubezpieczenia flot samochodowych to pełna ochrona samochodowych środków transportu przygotowana zarówno dla właścicieli dużych, jak i małych firm. Dzięki niemu można być spokojnym o logistyczną stronę funkcjonowania firmy. Towarzystwa Ubezpieczeniowe gwarantują ochronę w ramach ubezpieczenia AC, OC i NNW na wypadek prawie każdego zdarzenia, które może zajść podczas postoju pojazdu jak i w ruchu na wszystkich drogach Polski i Europy. Dodatkowo dodają szeroki pakiet Car Assistance.

Ubezpieczenia transportowe.
Ubezpieczenia transportowe zapewniają pełną ochronę ubezpieczeniową ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zapewniają również ubezpieczenie OC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych w powierzonych im przesyłkach.


Ubezpieczenie osobowe dla pracowników.
Pracodawca musi bowiem dbać o to, by w razie wystąpienia wypadku (który może wydarzyć się podczas pracy zawodowej, czy też w drodze do pracy i z pracy itp.) móc zapewnić niezbędną pomoc swojemu pracownikowi. Dzięki takiemu ubezpieczeniu pracownicy uzyskają niezbędne zabezpieczenie na wypadek sytuacji takich jak zawał serca czy udar mózgu. A przy tym ubezpieczenie to zagwarantuje zwrot kosztów leczenia oraz rekompensatę zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Zagwarantuje także wypłatę zasiłku dziennego, który wypłacony może zostać z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej następstwami nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenia grupowe dla pracowników.
Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują szeroki wachlarz umów dodatkowych pozwalających zabezpieczyć pracownika i jego rodzinę, które dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nowoczesne ubezpieczenia grupowe dzięki swojej elastyczności zadowolą każdego pracownika i mogą być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.


To że warto się ubezpieczać- wie każdy. Pamiętajmy, że nasze firmy to nie tylko sprzęt i nasze mienie, ale także zatrudniani przez nas ludzie. Za nich tez bierzemy odpowiedzialność.