strona główna

Dom na sprzedaż cena 700.000 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym i dwoma garażami. Powierzchnia użytkowa 191 m2. Powierzchnia działki 900 m2. Ilość pomieszczeń: 1) na parterze: salon, kuchnia, łazienka, przedpokój z garderobą, dwa pomieszczenia gospodarcze, dwa garaże; 2) na piętrze: 3 pokoje, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie/podgrzewana woda: olej opałowy lub gaz ziemny. W łazienkach, przedpokoju na dole oraz w kuchni ogrzewanie podłogowe, pozostała cześć domu posiada grzejniki. Wewnątrz w salonie znajduje się nowoczesny kominek który doskonale nie tylko ogrzewa domek w chłodniejsze dni ale sprawia, ze kolacja smakuje lepiej :):)
www.domciele.pl

Dane osobowe

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Makler Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kujawska 8. Możesz się z nami kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez: email biuro@makler-ubezpieczeniowy.pl, telefonicznie pod numerem 501 084 860 lub pisemnie na adres siedziby Makler Ubezpieczeniowy sp. z o.o.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

 • porównania z danymi zawartymi w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym
 • oceny ryzyka
 • przygotowania ofert ubezpieczeniowych
 • zawarcia umowy ubezpieczenia
 • wykonania umowy
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług o ile wcześniej nie wyrazisz sprzeciwu w tym zakresie.
 • celów archiwalnych

Podane dane osobowe przetwarzane będą także w celu analitycznym oraz statystycznym. Przetwarzaniem danych w imieniu Administratora mogą zajmować się podmioty zewnętrzne. Przetwarzanie danych, które może odbywać się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podlega odpowiednim zabezpieczeniom w zakresie ochrony prywatności oraz praw i wolności osoby, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia danych może być uzyskana od Administratora.

Opisane cele realizowane są w ramach tzw uzasadnionego interesu administratora danych

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

O ile zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 • osobom trzecim, którym zleciliśmy realizację czynności związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Mogą one przetwarzać dane osobowe jedynie w zakresie i celu, w jakich my je przetwarzamy;
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, np. Ubezpieczeniowemu funduszowi Gwarancyjnemu,
 • Towarzystwu Ubezpieczeniowemu ( współpracującemu z Makler Ubezpieczeniowym Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy oraz posiadanych pełnomocnictw dostępnych w siedzibie firmy ) dane w zakresie realizacji Twojej Umowy ubezpieczenia lub realizacji świadczeń np. likwidacji szkody, usługi assistance.

Na czas przygotowania oferty Twoje dane są udostępniane Towarzystwom Ubezpieczeniowy współpracującym z Makler Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. na podstawie zawartych umów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli zawrzesz umowę ubezpieczenia, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą być zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia lub w związku z roszczeniem. Standardowo okres przedawnienia wynosi 3 lata. Jednak w przypadku niektórych szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi on lat 20 od dnia zaistnienia zdarzenia. Jeżeli nie zawrzesz umowy ubezpieczenia to będziemy Twoje dane przechowywać przez okres udzielonej przez Ciebie zgody.

Jakie prawa Ci przysługują?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przedstawienia oferty lub zawarcia umowy ubezpieczenia, w sytuacji gdy nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli przedstawić Ci oferty zawarcia umowy ubezpieczenia ani zawrzeć takiej umowy.

Możesz:

 • żądać dostępu do swoich danych, które przetwarzamy,
 • sprostować swoje dane, gdyby były nieprawidłowe,
 • złożyć w Makler Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. wniosek o przeniesienie danych do innego podmiotu,
 • żądać usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania – w określonych przypadkach, gdy nie będziemy mieli innej przesłanki do przetwarzania danych.

Jeśli masz zastrzeżenia co do tego, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe – możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych.

Profilowanie i decyzje oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Przedstawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym przede wszystkim obliczenie należnej składki odbywa się poprzez podstawienie Twoich danych osobowych do odpowiednich algorytmów i taryf obowiązujących w Towarzystwach Ubezpieczeniowych. Tym samym decyzja o wysokości składki zostaje podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych przez system komputerowy. Ten sposób podejmowania decyzji spowodowany jest koniecznością uwzględnienia bardzo wielu czynników ryzyka wpływających na wysokość składki a także stopniem skomplikowania algorytmu służącego do wyliczenia składki. Opisane powyżej profilowanie jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, przysługuje Ci w związku z tym prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony odpowiedniego pracownika Makler Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. , do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania obliczonej wysokości składki.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Makler Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w celach marketingowych. Jeżeli zajdą szczególne okoliczności, możesz zgłosić sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych osobowych w tzw. usprawiedliwionych celach administratora, czyli w celach innych niż zawarcie i realizacja umowy ubezpieczenia lub związanych z tym obowiązków prawnych. Makler Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. uwzględni taki sprzeciw o ile nie będzie on stał w sprzeczności z ważnymi, prawnie usprawiedliwionymi podstawami do przetwarzania lub z koniecznością dochodzenia lub obrony roszczeń.