strona główna

Dom na sprzedaż cena 700.000 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolno stojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem mieszkalnym i dwoma garażami. Powierzchnia użytkowa 191 m2. Powierzchnia działki 900 m2. Ilość pomieszczeń: 1) na parterze: salon, kuchnia, łazienka, przedpokój z garderobą, dwa pomieszczenia gospodarcze, dwa garaże; 2) na piętrze: 3 pokoje, łazienka, przedpokój. Ogrzewanie/podgrzewana woda: olej opałowy lub gaz ziemny. W łazienkach, przedpokoju na dole oraz w kuchni ogrzewanie podłogowe, pozostała cześć domu posiada grzejniki. Wewnątrz w salonie znajduje się nowoczesny kominek który doskonale nie tylko ogrzewa domek w chłodniejsze dni ale sprawia, ze kolacja smakuje lepiej :):)
www.domciele.pl

Nasze Porady


 • Na jakich zasadach ustalana jest oferta ubezpieczenia.

  Oferta ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie taryfy składek Towarzystw Ubezpieczeniowych obowiązującej w dniu sporządzenia oferty oraz Innych czynników istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego, pytanych droga mailową lub telefoniczną przez Doradcę i/lub na podstawie danych otrzymanych w wypełnionych formularzach ze strony www.

  Wysokość składki w ubezpieczeniach samochodowych (w tym także w zakresie zwyżek i zniżek) ustalamy przy uwzględnieniu w szczególności następujących okoliczności:

  • klasyfikacji pojazdu uwzględniającej: markę, model, wersję wyposażenia, okres eksploatacji, wartość pojazdu, rodzaj pojazdu, inne parametry techniczne mające wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego.
  • sposobu płatności składki ubezpieczeniowej.
  • sposobu używania pojazdu, miejsca zarejestrowania i używania pojazdu (regionu).
  • zakresu ochrony.
  • przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia.
  • wieku osób upoważnionych do kierowania pojazdem.
  • okresu posiadania prawa jazdy przez osoby upoważnione do kierowania pojazdem.
 • Co zrobić w razie stłuczki?

  Co robić, gdy zdarzy nam się stłuczka na drodze? Kogo najpierw wezwać? Jakie dokumenty wypełnić?

  Pierwsza pomoc i wezwanie policji.
  Gdy już zdarzy nam się kolizja, to przede wszystkim sprawdzamy czy nikomu nic się nie stało. Tym, którzy tego wymagają, należy zapewnić podstawową pomoc medyczną, najlepiej wzywając pogotowie.

  Kolejnym krokiem może być wezwanie policji. Może, ale nie musi. Na pewno policja jest konieczna, gdy w wypadku są ranni lub ofiary w ludziach lub podejrzewamy, że mogło dojść do przestępstwa (np. kierowca jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków). Warto też wezwać funkcjonariuszy, gdy strony nie mogą się porozumieć co do sprawcy wypadku. Przy mniejszych stłuczkach obecność służb mundurowych nie jest konieczna.

  Bardzo ważne jest także zapewnienie bezpieczeństwa na miejscu wypadku. Według przepisów, jeśli nikomu nic się nie stało, należy usunąć samochody zjezdni, żeby nie blokować ruchu, czy nie doprowadzić do kolejnych stłuczek. Nie można też zapomnieć o odpowiednim ustawieniu trójkąta ostrzegawczego i włączeniu świateł awaryjnych. Nie zapomnijmy przy tym, aby poruszając się po jezdni w czasie usuwania z niej auta, zawsze mieć na sobie odblaskową kamizelkę – szczególnie w jesienne wieczory znacznie poprawi ona naszą widoczność, a zatem i bezpieczeństwo.

  Jeśli nie możemy usunąć samochodu zjezdni, nie należy wnim przebywać.
  Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i czekać na pomoc w bezpiecznej odległości od przejeżdżających samochodów.

  Pomoc ubezpieczyciela.
  Stłuczka się zdarzyła. Teraz obie strony czeka kontakt z ubezpieczycielem. Po pierwsze z miejsca wypadku można bezpośrednio zgłosić szkodę ubezpieczycielowi. Gdy sytuacja tego wymaga przysłana jest pomoc assistance.

  Niezbędne.
  Obie strony mogą także samodzielnie spisać stosowne oświadczenie powypadkowe, w którym opiszą przebieg zdarzenia, wykaz uszkodzeń oraz określą, po której stronie leży wina. Oświadczenie musi zawierać kilka niezbędnych informacji - datę, godzinę imiejsce kolizji, dokładne dane uczestników i właścicieli samochodów (jeśli kierujący nie jest właścicielem auta) oraz numery polis ubezpieczeniowych i nazwę ubezpieczycieli. Można dopisać ewentualnych świadków.

  Bardzo przydatna, szczególnie dla ustalenia winnych wypadku i późniejszego procesu likwidacji szkody, jest dokumentacja fotograficzna. Jeśli mamy więc taką możliwość, zróbmy zdjęcia zmiejsca zdarzenia.

  O jednym warto bezwzględnie pamiętać – nie odjeżdżaj zmiejsca kolizji bez spisania takiego oświadczenia.
  Oświadczenie można spisać na specjalnym formularzy (do pobrania ze stron ubezpieczycieli, więc warto go wydrukować imieć zawsze przy sobie), którego wzór jest taki sam dla wszystkich ubezpieczycieli.

  Przy mniejszych stłuczkach po dokonaniu niezbędnych oględzin, spisaniu oświadczeń możemy dalej kontynuować podróż. Co robić, gdy nasz samochodów jednak nie nadaje się do dalszej jazdy?

  Krótko: skorzystajmy ze swojej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie assistance.

 • Postępowanie w razie wypadku - zdarzenia w Polsce.
 • Postępowanie w razie wypadku - zdarzenia za granicą.

  W razie wypadku za granicą w zależności od kraju, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy, jakie dane należy spisać oraz gdzie zgłosić szkodę: więcej >> https://www.pbuk.pl/postepowanie-w-razie-wypadku/zdarzenia-za-granica

 • Pamiętaj kierowco!
  • nie zwlekaj z powiadomieniem o kradzieży pojazdu policji i ubezpieczyciela. Zrób to niezwłocznie.
  • zawsze trzeba mieć przy sobie dokumenty pojazdu: prawo jazdy, polisę ubezpieczeniową oraz druk „ wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym”.
  • niezwłocznie powiadom policję oraz pogotowie o każdym wypadku z ofiarami w ludziach, a miejsce zdarzenia pozostaw nienaruszone. Również gdy okoliczności wypadku nasuwają przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo ( np.: jeśli podejrzewasz, ze jeden z uczestników zdarzenia jest pod wpływem alkoholu ).
  • jeśli nikt nie ucierpiał usuń pojazd z miejsca kolizji, by nie powodował zagrożenia i utrudniał ruchu.
  • zadbaj o prawidłowe oznakowanie miejsca postoju: włącz światła awaryjne ( lub pozycyjne gdy nie można użyć awaryjnych ), umieść trójkąt ostrzegawczy.
  • nie dokonuj w uszkodzonym pojeżdzie żadnych zmian, jeżeli nie są one uzasadnione koniecznością kontynuowania dalszej jazdy i nie podejmuj naprawy bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin pojazdu przez ubezpieczyciela.
  • zdarzenie trzeba od razu zgłosić swojemu ubezpieczycielowi, aby mógł Ci jak najszybciej pomóc w tej trudnej sytuacji i – w razie potrzeby – zorganizować dla Ciebie pomoc.
  • współpracuje przy likwidacji szkody z ubezpieczycielem, a unikniesz sytuacji, w której koszty naprawy zmuszony będziesz pokryć z własnej kieszeni.
 • Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC?

  Ważne informacje ( jeśli umowa ubezpieczenia OC została zawarta po dniu 11.02.2012 r. ):

  • jeśli kierowca zdecyduje się nie przedłużać umowy, wówczas będzie musiał wypowiedzieć ją w dniu poprzedzającym koniec okresu ubezpieczenia;
  • kierowca będzie mógł wypowiedzieć jedną z umów, jeśli dojdzie do podwójnego ubezpieczenia w dowolnym terminie trwania umowy, jednak zobowiązany będzie do zapłaty składki za czas trwania tej podwójnej umowy;
  • po sprzedaży pojazdu, jeżeli nowy właściciel nie wypowie umowy z ubezpieczycielem, wówczas będzie ona trwała do końca okresu zawarcia;

  Wypowiedzenie umowy OC pojazdu powinno zawierać:

  • nazwę zakładu ubezpieczeń i adres
  • nazwisko i imię ubezpieczonego, adres ubezpieczonego,
  • numer rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu,
  • numer polisy
  • datę i miejscowość oraz podpis

  Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia obowiązkowego, które zostało przesłane pocztą, uważa się datę stempla pocztowego.

  Pobierz dokument: Wzór wypowiedzenia umowy OC

 • Sprawdzanie ważności polisy OC
  Portal Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozwala na bezpłatną i szybką weryfikację ważności OC.
  https://zapytania.oi.ufg.pl/SASStoredProcess/guest?with=zpp1
 • Wspólne oświadczenie o kolizji drogowej.

  Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym to specjalny druk, na którym możesz opisać przebieg zdarzenia drogowego, takiego jak wypadek, stłuczka itp. Zawiera on szereg informacji takich jak miejsce zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, ubezpieczyciele uczestników zdarzenia, szkice uszkodzeń w pojazdach oraz sytuacji na drodze, a także opis okoliczności zdarzenia. Wypełnienie druku przez wszystkie strony zdarzenia drogowego ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.

  Pobierz dokument: Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym 

 • Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu.

  Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu służy do poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeniowego o sprzedaży ubezpieczonego pojazdu. Pamiętaj, że zgłoszenie takie należy dostarczyć do ubezpieczyciela w ciągu 14 dni od zawarcia transakcji sprzedaży.

  Pobierz dokument: Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu

 • Posiadasz lub zamierzasz kupić ubezpieczenie mieszkań i domów, pamiętaj o kilku zasadach:
  • zbieraj wszystkie rachunki, dokumentuj posiadany majątek, zgłaszaj ubezpieczycielowi wszystkie bardziej kosztowne przedmioty, które zakupiłeś już podczas trwania umowy ubezpieczeniowej.
  • zabezpieczaj sprzęty, drzwi, okna, utrzymuj w dobrym stanie rynny, dach, komin, nie zapomnij o aktualnym przeglądzie technicznym. Inaczej towarzystwo będzie próbowało udowodnić Ci, że szkoda powstała na skutek niewłaściwego użytkowania bądź Twojego zaniedbania. Zwróć uwagę na wyłączenia – jak drobiazgowo wymieniane są wszystkie wymogi odnośnie stanu technicznego Twojego domu.
  • zadbaj o wymaganą ilość zamków w drzwiach o odpowiednim standardzie.
  • suma ubezpieczenia - to wartość Twojego domu/mieszkania. Jeśli jesteś pytany o podanie tej wartości, zazwyczaj myślisz nie tylko o murach, ale także wyposażeniu – drzwiach, oknach, tapetach, panelach, płytkach, sprzęcie RTV i AGD, meblach. Ponieważ w różnych firmach różnie się sumę ubezpieczenia rozbija, wiedz, że istnieje taki podział, jak:
   • mury,
   • stałe elementy wyposażenia (tynki, tapety, okna, drzwi, płytki, wykładziny, instalacja wodno-kanalizacyjna etc),
   • mienie ruchome (meble, sprzęt sportowy, RTV i AGD, odzież etc).
  • wartość odtworzeniowa – dostaniesz tyle pieniędzy, by na miejsce utraconej rzeczy pojawiła się dokładnie taka sama;
  • wartość rzeczywista – jeśli Twój telewizor, gdy go kupowałeś 3 lata temu kosztował 3000 zł, to obecnie wart jest kilkadziesiąt % mniej. Tak też postąpi towarzystwo ubezpieczeniowe - oszacuje % zużycia przedmiotu, który utraciłeś i wypłaci pomniejszoną o ten % kwotę.
  • zastanów się dwa razy, jakie zagrożenia mogą pojawić się w związku z przedmiotem ubezpieczenia. Jakie zjawiska atmosferyczne, sytuacje losowe warto uwzględnić w polisie.
 • Jak wybrać dobre ubezpieczenie turystyczne?
  • dokładnie przeczytaj co wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej i pamiętaj że czasem warto wykupić polisę z rozszerzonym zakresem ochrony, zwłaszcza jeżeli planujesz wakacje urozmaicone w sporty ekstremalne. Ryzyko nieszczęśliwego wypadku związane z uprawianiem sportów jest większe i dla tego wymaga dodatkowej składki.
  • jeśli chorujesz, w ogólnych warunkach ubezpieczenia, koniecznie sprawdź czy Twoja dolegliwość jest zaliczana do chorób przewlekłych. Jeśli tak pamiętaj o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia.
  • moment, od którego ubezpieczenie zaczyna "działać". Niektóre polisy chronią tylko "od granicy do granicy", co oznacza, że jeśli złamiemy sobie rękę jeszcze, albo już w Polsce (pomimo ważności polisy) nie dostaniemy odszkodowania (tak jest w przypadku ubezpieczeń turystycznych dotyczących wyjazdów zagranicznych),
  • specyfikę społeczno-polityczną kraju (jeżeli udajemy się do strefy, gdzie jest podwyższone ryzyko kradzieży i rabunków, warto się zastanowić nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia bagażu),
  • czas, na jaki pozostajemy za granicą - jeżeli jesteśmy aktywnymi podróżnikami i często wyjeżdżamy korzystniejsze będzie dla nas wykupienie polisy na dłuższy okres, bądź polisy rocznej, na podstawie której zapewniona jest ochrona podczas wyjazdów zagranicznych trwających jednorazowo najdłużej 30 – 45 dni (zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia), ale chroniącej nas podczas każdego z wyjazdów w okresie obowiązywania rocznej ochrony.
  • pakiety podstawowe ubezpieczenia turystycznego obejmują na ogół ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP), zwrot kosztów leczenia m.in. pobytu w szpitalu (KL) oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Niektóre towarzystwa dołączają do podstawowej oferty czasową pomoc medyczną oraz pomoc prawną - assistance (ASS). Dodatkowo można wykupić na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), a także ubezpieczenie od odwołania uczestnictwa w imprezie.
 • Wskazówki dla zainteresowanych kupnem Ubezpieczenia na życie.

  Jak wybrać odpowiednią sumę Ubezpieczenia?
  Dobór wysokości sumy Ubezpieczenia zależy od Twojej osobistej i finansowej sytuacji. Usiądź wygodnie i odpowiedź na kilka pomocniczych pytań:

  • kto jest zależny od moich dochodów?
  • jaki jest obecny poziom moich zarobków?
  • czy mam kredyt albo zamierzam go zaciągnąć?
  • jak dużo pieniędzy potrzebują na edukację moich dzieci?
  • w jaki sposób rodzina pokryje koszt mojego pogrzebu?
  • czy chcę przekazać znaczący spadek mojej rodzinie?

  Czy terminowa polisa na życie jest dla mnie odpowiednia?
  Terminówki gwarantują wysoką sumę ubezpieczenia za stosunkowo niewielką składkę.
  Po wygaśnięciu polisy możesz mieć kłopoty z zawarciem kolejnej ze względu na zaawansowany wiek i zły stan zdrowia.

  Czy może wejść w terminową polisę na życie i dożycie?
  Ze względu na oszczędnościowy charakter tych polis płacisz wyższą składkę, ale jeżeli dożyjesz do końca okresu Ubezpieczenia otrzymujesz gwarantowane świadczenie w wysokości sumy Ubezpieczenia.
  Po wygaśnięciu polisy możesz mieć kłopoty z zawarciem kolejnej, ze względu na zaawansowany wiek i zły stan zdrowia.

  Może jednak zakupić polisę bezterminową?
  Dobrze dobrana bezterminowa polisa może stanowić zabezpieczenie przez całe Twoje życie
  Ze względu na oszczędnościowy charakter tych polis płacisz wyższą składkę

  Jak zaoszczędzić na ubezpieczeniu na życie?

  • ubezpieczenie na życie kupuje się zdrowiem – ubezpiecz się, kiedy jeszcze jesteś młody
  • dostosuj długość umowy do swoich potrzeb
  • porównaj wysokości składek w poszczególnych Zakładach Ubezpieczeń
  • wybierz odpowiedni dla swoich potrzeb poziom sumy ubezpieczenia >
  • wybierz najkorzystniejszą częstotliwość opłacania składek
  • zmieniaj warunki umowy, kiedy tylko zmienią się Twoje potrzeby
  • jeżeli potrzebujesz tylko ochrony, kup polisę typowo ochronną

   

 • Przydatne linki